Torowanie nerwowo-mięśniowe

Torowanie nerwowo-mięśniowe  – PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation)

Koncepcja metody powstała w 1946 r. w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa – dr. Hermana Kabata i fizjoterapeutki – Maggie Knott. Metoda przyjazna dla pacjenta, przyspieszająca postępy w rehabilitacji, oparta jest na bezbolesnej pracy i ścisłej współpracy miedzy fizjoterapeutą a pacjentem. PNF ( torowanie nerwowo-mięśniowe ) wykorzystuje złożone wzorce ruchowe, które są automatycznie wykonywane przez człowieka w czasie całego życia. Dokładnie opracowano i wyróżniono wzorce dla łopatki, miednicy, kończyny górnej, dolnej, tułowia i głowy. Dodatkowo określono wzorce dla równoczesnych ruchów kończyn górnych i dolnych. Fizjoterapeuta wykorzystuje silne odcinki ciała i umiejętności pacjenta do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji ruchowych. Pacjent wspólnie z fizjoterapeutą planuje i wyznacza cele ćwiczeń. Wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe i inne, typowe dla metody, a także program ćwiczeń na materacu, nauka chodzenia, usprawnianie funkcji wegetatywnych. Jest to z pewnością jedna z najskuteczniejszych metod stosowanych w rehabilitacji.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *