Ortopedyczna terapia manualna

Ortopedyczna Terapia Manualna – OMT (Kaltenborn-Evjenth Konzept)

Jest to metoda postępowania fizjoterapeutycznego. Opracowana została przez dwóch norweskich fizjoterapeutów: Freddy’ego Kaltenborna oraz Olafa Evjentha. Pracując nad koncepcją w roku 1972 stworzyli oni system Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept), który obecnie stanowi jeden z najbardziej rozpowszechnionych na świecie fizjoterapeutycznych systemów leczniczych. Szkolenia z tej metody zaopatrują terapeutów w kompleksowy system badania oraz leczenia pacjentów z  ortopedycznymi dysfunkcjami narządu ruchu.

Definicja OMT (z ang. Orthopedic Manipulative Therapy) Kaltenborn-Evjenth Konzept opracowana została przez Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (IFOMT):

Orthopedic – dotyczy dysfunkcji struktur tworzących stawy oraz powiązanymi z nimi mięśniami, tkankami okołostawowymi, a także korzeniami nerwowymi i nerwami obwodowymi.

Manipulative – techniki ruchowe wymagające sprawności oraz zręczności manualnej i mechanicznej od terapeuty. Stanowią one fragment fizjoterapii stosowanej w ortopedycznych schorzeniach narządu ruchu.

Therapy – dotyczy terapii wykonywanej przez wykwalifikowanego terapeutę.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *